logo
divider

Louky - Darkov - Louky


Dnešní projížďka mě zavede do terénu v okolí mého domova. Tuhle tu projížďku jezdím několikrát do roka a hlavně v časných jarních měsících, kdy hory pokrývá sníh. Vyjíždím z domu a směřuji se boční asfaltovou cestou do Louk. Ihned za železničním přejezdem odbočuji vlevo a jedu kolem kolejí prašnou polní cestou. Bývají tu často kaluže, takže při této projížďce málokdy přijedu čistý. Po pár set metrech přijíždím k prvnímu rybníku s názvem Mlýnský. Tady se vyhupuji na násep podél tratě a jedu uježděnou hlušinou. Pode mnou se rozkládá Mlýnský rybník a můžete tady zahlédnout několik rybářů. Mezi Mlýnským rybníkem a rybníkem Něrodek odbočuji z náspu doprava a dostávám se na starou asfaltovou cestu. Z té skoro okamžitě sjíždím doleva a jedu kolem Něrodku.

Abych se dostal na pole za starým kostelem, musím přejít přes krátkou provizorní lávku. To bez problému zvládám a jedu dál po louce podél potoku Loucká Mlýnka. Zdejší bývalá měsíční krajina přerostla v divočinu a žijou zde chráněné druhy fauny a flóry. Dostávám se na další asfaltovou cestu, kterou křižuji a pokračuji podél kaliště dále směrem na Karvinou. Přebroním se dlouhým pruhem vody a za chvíli dojíždím na hlavní cestu. Přelézávám svodila a chvilinku jedu po hlavní cestě, abych zase odbočil vlevo mezi haldy a pole. Po krátké chvíli se dostávám k tzv. Karvinskému moři, kde je v plánu udělat rekreační zónu. Projíždím kolem něho a dojíždím na další hlavní cestu, kterou křižuji a ocitám se na Darkovském mostě, skvostu zdejších lázní. Odtud jedu kousek asfaltovou ulicí až na začátek zámeckého parku Boženy Němcové.

Vjíždím do parku a po místních cyklostezkách projíždím kolem bývalého letohrádku, zámku Fryštát a výběhu s kozami a jeleny až k jezeru Loděnice. Jedu až k jejímu konci, kde začíná lesní stezka podél druhé části Loděnice. Krásný lesní singlíček, ale občas je třeba dávat pozor na rybáře. Po této pěšině dojíždím až k hrázi řeky olše, na kterou vyjíždím a pokračuji po ní pěšinou zpátky na Darkovský most. Přejíždím most a za ním se dávám hned doprava a jedu boční asfaltovou ulicí až k železniční zastávce Darkov, kde se znova napojuji na cestu kolem tratě. Tady v těchto místech je úzká, hlušinou vysypaná a je to spíše singl. Když dojedu na hlavní cestu Karviná – Havířov, přejíždím ji a znova jedu podél tratě, ale teď už širokou prašnou cestou. Až u rybníku Něrodek opět najíždím až ke kolejím a už se vracím domů stejnou cestou, jakou jsem přijel.

18.03.2008

divider
divider

Délka trasy: 24 km

Nastoupané metry: 123 m

img

fotogalerie

mapa

mapa

profil

výškový profil

© Aleš Popek