logo
divider

Údolí Chrámů


Před námi je poslední celý den naší krátké dovolené na ostrově Sicílie a znova nás bude čekat delší jízda autem. Dneska chceme navštívit Údolí chrámů, které se nachází u města Agrigento. To je od Catanie vzdáleno 160 kilometrů. Vstáváme brzo, snídáme a ještě za tmy opouštíme Catanii. Cesta nám ubíhá rychle, většinu trasy jedeme po dálnici. Parkujeme na placeném parkovišti u kliniky Sant'Anna a můžeme se vydat vstříc novým zážitkům.

Platíme vstupné a můžeme vejít do Údolí chrámů, jehož vznik můžeme datovat k 6. století př.n.l. Valle dei templi se rozkládá v příkrém srázu pod městem a jedná se o největší archeologickou lokalitu na světě (přes 1 300 ha), celý areál je pak zapsán na seznamu UNESCO. Lokalita se může pyšnit pozůstatky největších řeckých chrámů na světě a dále i stavbami z pozdějšího helénistického a římského období.

My jako první památku uvidíme Chrám Dioskurů (Tempio dei Dioscuri) a rovněž vidíme celou linii města Agrigento. Postupujeme dále areálem a ocitáme se u Chrámu Dia Olympského (Tempio di Zeus Olimpico), s jehož stavbou se začalo v roce 480 př. n. l. na počest vítězství Agrigenta nad Kartáginci v bitvě u Hímery, nikdy však nebyl zcela dokončen. I tak byl monumentální. Kromě sloupů navíc střechu nesly i obrovské kamenné postavy, tzv. telamóni. Kopie jedné z nich – il Gigante – je uvnitř chrámu k vidění.
Citace - Rady na cestu: Agrigento

Jako další míjíme ruiny Heraklova chrámu (Tempio di Ercole) a zanedlouho jsme u Chrámu svornosti (Tempio di Concordia). Ten je vidět už z dálky a je nejzachovalejší a nejhezčí zdejší památkou. Před ním se nachází socha Icaro Caduto a říkám Irmískovi, že bychom se tam mohli společně vyfotit a že počkáme, až se tam dofotí jiný pár a pak je poprosíme. Ale ani nic říkat nemusíme, protože nás slyšeli a jsou to Češi. Několik dobrých fotografií máme hotových a pokračujeme dále.

Krátce se zastavujeme v místním baru Doric a dáváme si kafe. Já pak ještě ochutnám místní pivo Messina a pak už pokračujeme v poznávání místní historie. Přicházíme na druhý konec a zde se nachází částečně zachovalý Chrám bohyně Héry (Tempio di Hera Lacinia). Tady je už turistů hodně, protože je zde hlavní vstupní brána a už to jsou dvě hodiny od otevření areálu. Proplétáme se a snažíme se ulovit co nejlepší fotku chrámu.

Odtud se budeme vracet zpátky a za Chrámem svornosti vstupujeme do krásných zahrad zámečku Villa Aurea. Pak se už vracíme k autu a chystáme se opustit Agrigento. Ale nepojedeme po dálnici přes vnitrozemí, chceme jet podél pobřeží a ještě si udělat pár zastávek. A hlavně si musíme dát někde oběd.

08.10.2021

divider
divider

Délka trasy: 7 km

Nastoupané metry: 139 m

Sestoupané metry: 139 m

img

fotogalerie

mapa

mapa

profil

výškový profil

© Aleš Popek